Home » Portfolio » 3D Mapping » Łódź industrialna

 

Prawdziwa mozaika: kultur, stylów animacyjnych, różnorodności sztuki, kolaż światła i historii Łodzi zamknięty w 5 minutowym show. Hipnotyczna muzyka, zaskakujące transformacje. Nieyapomniana fuzja wrażeń i emocji. 

Klient: LuxProMonumentis
Projekt: LightMoveFestival 2012
Czas i miejsce realizacji: październik 2012, Łódź
Budynek: Poczta
 

Galeria